ترمینولوژی حقوق
انشاء حقوقی
می 30, 2016
ترمینولوژی حقوق
ایراد ورود ثالث | ایفاء | ایراد عدم توجه دعوی | امور عمومی
می 30, 2016
نمایش همه

انشاء حکم | انقلاب دعوی | ایراد

ترمینولوژی حقوق

ترمینولوژی حقوق

انشاءحکم

دادرس دادگاه (کیفری-مدنی – اداری) پس از رسیدگی به قضیه نظر خود را به ‏صورت یک موجود اعتباری به ‏وجود می ‏آورد و به‏ قدرت خلاقه خود آن‏ را می آفریند این عمل را انشاء حکم نامیده ‏اند (ماده۲۷۱آئین دادرسی کیفری) بالعکس مراجع رسیدگی اداری که مکلف به اظهار نظر هستند چیزی را انشاء نمی‏ کنند بلکه اخبار از وقوع قضایا برطبق مقررات یا برخلاف مقررات می‏ کنند. بر این اختلاف سنخیت آثار فرآوانی مترتب می‏ شود.

انقلاب دعوی

هرگاه بعد از طرح دعوی و مشخص شدن خواهان و خوانده از طرف خوانده ادعائی مطرح شود می‏ گویند دعوی متقلب شده و خوانده به‏ صورت خواهان درآمده است چنانچه شخصی علیه دیگری دعوی مالکیت اتومبیلی را کند و خوانده ضمن دفاع بگوید ماشین را ازمدعی خریده ‏ام در این صورت خوانده اقرار به‏ مالکیت مدعی کرده النهایه مدعی است که آن را خریده است و باید دلیل خرید بدهد. در مواردی‏ که دعوی متقابل مطرح می‏شود هریک ازطرفین عنوان خواهان و خوانده را دارند عنوان انقلاب دعوی صدق نمی‏کند.

ایراد

(دادرسی مدنی) اشکالات مخصوص و منصوص درقانون که به دعوی، از طرف مدعی علیه و یا راساً به‏ حکم قانون متوجه شود(ماده ۱۹۷ به بعد آئین نامه دادرسی مدنی).

Comments are closed.

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!