فروردین ۱۵, ۱۳۹۷
حقوق اداری

قوه قضاییه در حقوق انگلستان

دادگاه های عالی در انگلستان، نماینده و مظهر یک قوه واقعی است که از نظر اهمیت و مقام و منزلت دست کمی از قوه مقننه و […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۶
حقوق اداری

دادرسی اداری در حقوق انگلستان

مقدمتاً باید دانست تفکر قضایی انگلیسیها و به طور کلی کردم کشورهای انگلوساکسن تحت الشعاع فلسفه «اصالت فرد» قرار دارد. این تفکر نسبت به حقوق فرد […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۶
حقوق اداری

تشریفات و آیین دادرسی اداری فرانسه

۱- قواعد کلی آیین دادرسی دادگاههای اداری الف) آیین دادرسی اداری جنبه تفتیشی دارد. شورای دولتی و دادگاههای اداری مانند دادگاههای جزایی برای کشف و احراز […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۶
حقوق اداری

دعوی تخطی از صلاحیت در حقوق فرانسه

دعوی تخطی از صلاحیت دعوایی است که به منظور ابطال تصمیمات و اعمال خلاف قانون سازمانهای اداری و اجرایی در دادگاه اداری طرح می شود. تا […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۶
حقوق اداری

طبقه بندی دعاوی اداری قضایی در فرانسه

مؤلفان حقوق اداری، دعاوی اداری قضایی را از جهات مختلف طبقه بندی کرده اند که در زیر به شرح دو نوع از آن می پردازیم: الف) […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۶
حقوق اداری

اقسام دعاوی قضایی در فرانسه

دعاوی اداری قضایی، که معمولاً در دادگاه های اداری طرح می شود، به ترتیب اهمیت به قرار زیر است: الف) دعوی تخطی از صلاحیت دعوایی است […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!