حقوق کاربردی
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه
اکتبر 2, 2016
حقوق کاربردی
نکات کاربردی در مورد حضانت
اکتبر 2, 2016
نمایش همه

نکات کاربردی در مورد نفقه فرزندان

حقوق کاربردی

حقوق کاربردی

همانطور که می دانید نفقه اولاد بر عهده پدر است در خصوص این موضوع معمولاً ابهامات و پرسش هایی وجود دارد که سعی می کنیم به بیان ساده به آنها پاسخ دهیم:

پرسش: در صورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او برای پرداخت نفقه اولاد، چه کسی مسئولیت پرداخت نفقه را دارد؟

پاسخ: در این حالت این وظیفه به عهده جد پدری و در صورت نبودن پدر و جد پدری و یا عدم قدرت آنها این وظیفه برعهده مادر است و اگر مادر هم زنده نباشد و یا قادر به پرداخت نباشد این وظیفه بر عهده جد مادریست.

پرسش: اولاد چه زمانی مستحق دریافت نفقه می باشند؟

پاسخ: در شرع قانون سن معینی برای نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفاً مادام که اولاد دارای شغل و درآمد مشخص نباشند پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد باید توجه داشت که در مورد کارمندان دولت شاهد آن هستیم تا زمانی که دختر، همسر انتخاب نکرده و یا پسر مشغول به تحصیل باشد به کارمند حق اولاد پرداخت می شود.

پرسش: اگر پدر و مادری از یکدیگر جدا شده باشند و حضانت فرزندان به مادر واگذار شده باشد و پدر در صورت جلسه طلاق منزل مسکونیش را به مادر و فرزندان انتقال دهد آیا باز هم مکلف به پرداخت نفقه است؟

پاسخ: اولاً نفقه تنها شامل مسکن نمی شود و اموری چون غذا، اساس منزل، هزینه درمان، لباس و… نیز نفقه محسوب می شود. ثانیاً:پرداخت نفقه تکلیف قانونی پدر است و مادر ولایتی بر فرزندان ندارد و موضوع حضانت و سرپرستی موضوعی جدا از ولایت می باشد.

پرسش: آیا پرداخت نفقه از سوی پدر به طفلی که از راه نامشروع به دنیا آمده ضروریست؟

پاسخ: فرد زانی گرچه پدر قانونی طفل به حساب نمی آید اما عرفاً پدر آن تلقی می شود و کلیه تکالیف مربوط به پدر مثل گرفتن شناسنامه و پرداخت نفقه بر عهده اوست.

پرسش: در صورت وقوع اختلاف بین پدر و مادر چنانچه فرزندان حاضر به زندگی با پدر نباشند آیا پدر باز هم مکلف به پرداخت نفقه است؟

پاسخ: گرچه عدم اطاعت فرزندان از پدر از نظر شرعی امر حرامی است اما موجب سقوط نفقه نیست و پدر مکلف است نفقه فرزندان را بپردازد.

پرسش:چنانچه کسی که پرداخت نفقه برعهده اوست غایب باشد و یا از پرداخت آن خودداری کند چه باید کرد ؟

پاسخ: چنانچه الزام کسیکه پرداخت نفقه برعهده اوست ممکن نباشد دادگاه با درخواست افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال او برداشت کرده و در نفقه آنان یا کسی که متکفل مخارج آنان است قرار خواهد داد و اگر اموال غایب یا متکفل در اختیار نباشد همسر وی یا شخص دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض پرداخته و سپس از شخص غایب یا متکفل مطالبه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!