ترمینولوژی حقوق
حق شفعه | حق عینی | حق عینی برمال غیر | حق منجز | حق موقت
اکتبر 11, 2016
ترمینولوژی حقوق
حکم اعلامی | حکم ترافعی | حکم تقسیط | حکم وضعی | حکم محدود
اکتبر 11, 2016
نمایش همه

حقوق ادعائیه | حقوق تحققی | حقوق چند عنصری | حقوق عادی

ترمینولوژی حقوق

ترمینولوژی حقوق

حقوق ادعائیه

حقوقی که شخصی نسبت به مالی ادعاء کرده و هنوز در مراجع قضائی به اثبات نرسیده است مانند حقی که معترض به ثبت، در مال مورد تقاضای ثبت برای خود قائل است(تبصره ۴۲ قانون ثبت).

حقوق تحققی droit positif

حقوق برخوردار از ضمانت اجراء را گویند. و حقوق موضوعه و حقوق مثبته هم نامیده می شود. اصطلاح دوم شایع تر است.

حقوق چند عنصری

هرحقوقی که بین تأسیس های حقوقی آن، رابطه واحدی پیش بینی نشده باشد مثلاً در همه حقوق های جهان ارتباطی بین نکاح و عقد بیع یا بین قتل و اجاره تصور نمی کنند و این تأسیس های حقوقی را مستقل از یکدیگر می شمرند؛ در حالیکه این تصور نباید درست باشد و یک رابطه معنوی همه آنها را بهم متصل می کند.

حقوق عادیdroit coutumier

یا حقوق عرفی: روشهائی است که قانون آنها را در روابط حقوقی اشخاص معتبر شناخته بدون اینکه خصوصیات هریک را درقانون منعکس کرده باشد(ماده ۹۷۵ قانون مدنی). در مقابل حقوق نوشته استعمال میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!