ترمینولوژی حقوق
تنقیح | تنقیح مناط | تنقیح مناط ظنی | تنقیح مناط قطعی
آگوست 15, 2016
ترمینولوژی حقوق
تهاتر | تهاتر قانونی | تهاتر قضائی
آگوست 15, 2016
نمایش همه

توافق عهود | توقف | توقیف دادرسی

ترمینولوژی حقوق

ترمینولوژی حقوق

توافق عهود

(بین الملل عمومی) هرگاه در ضمن یک عهدنامه یکطرف قرارداد متعهد به رعایت تعهداتی که در همان موضوع به موجب عهود دیگر نسبت به سایر دول متعهد شده است گردد این وضع را توافق عهود می نامند. زیرا عهد نامه جدید از نظر تعهد دولت متعهد، با عهدنامه قدیم هماهنگ شده است.

توقف

(قانون تجارت) در حقوق تجارت به معنی ورشکستگی استعمال میشود که عبارت است از توقف تاجر ازتأدیه وجوهی که بر عهده اوست. داشتن اعتباری که بتوان با استفاده از آن دیون را پرداخت نمود مانع حصول توقف و ورشکستگی است. از ماده ۴۱۲ قانون تجارت استفاده میشود که ورشکستگی غیر از توقف بوده و نتیجه توقف  میباشد ماده ۳۳ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۷-۳-۳۹ صریحاً بین توقف و ورشکستگی فرق نهاده است.

توقیف دادرسی

(دادرسی) پس از شروع بدارسی در مواردیکه قانون تصریح می کند مرجع رسیدگی می تواند برای مدتی دادرسی را متوقف سازد(مانند مورد فوت یکی از اصحاب دعوی یا وکیل او- بند دوم ماده ۲۹۰ دادرسی مدنی) توقیف با اناطه فرق دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!