حقوق کیفری کسب وکار
اصول راجع به مدیریت ریسک در حقوق کسب و کار
ژانویه 18, 2018
حقوق کیفری کسب وکار
ابزار پشیمانی از ارتکاب جرم
ژانویه 18, 2018
نمایش همه

نقش و اهمیت مسئول تطبیق در بانک

حقوق کیفری کسب وکار

حقوق کیفری کسب وکار

مسئول تطبیق (CCO)، از دیگر نقش‌های با اهمیت است که در بانک باید تقویت و یا در صورت فقدان آن، ایجاد شود. وظیفه مسئول تطبیق، مطابقت نمودن قوانین و مقررات بانکی (چه بین المللی و چه داخلی) با اقدامات روزمره بانک است. اقدامات نادیده گرفته شده ای که می تواند در برخی مواقع با توجه به مقررات خطرساز بوده و انواع ریسک ها (شهرت، اعتبار، تطبیق و…) را به دنبال داشته باشد.

در این راستا است که تدوین سیاست تطبیق و آموزش مدیران در بانک (که یک نوع سیاست استراتژیک است) ضروری می شود. این خود از وظایف مسئول تطبیق است که به طور استراتژیک مشخص کند چه  اداماتی در چارچوب باید صورت گیرد یا نگیرد تا مجموعه بانک دچار مخاطرات جدی قرار نگیرد. در اینجا ذکر این نکته نیز ضروری است که در بانکداری ایران متاسفانه مسئول تطبیق که تخصص حقوقی (ترجیحا کیفری تجاری) باید داشته باشد هنوز ناشناخته مانده است وظایف آن عمدتا بر عهده کمیته مدیریت ریسک گذاشته می شود. تشکیل راهنمای حاکمیت شرکتی در چارچوب مقررات داخلی و بین المللی که سیاست کلی تطبیق و راهبری استراتژیک بانک در آن با توجه به اصول گفته شده در کمیته بازل لحاظ می شود، باید کدهای رفتاری و حرفه ای را برای بانک آماده کند تا کارمندان و مدیران ارشد بدانند برای مثال سیاست اطلاع رسانی به چه صورت است و عدم رعایت آن چه عواقبی را برای آنها به دنبال خواهد داشت. اداره مبارزه با پولشویی که بسته به سلیقه بانک های ما در برخی مواقع زیر مجموعه کمیته مدیریت ریسک، یا کمیته حسابرسی و یا حتی دیده شده اداره منابع انسانی است باید تحت نظارت مسئول تطبیق اداره شود و در آنجا سیاست های مبارزه با پولشویی به صورت ارسال جزوات و نیز آموزش پرسنل بانک صورت می گیرد.

از دیگر وظایف مسئول تطبیق، ارزیابی حقوقی هرگونه تصمیم استراتژیک مالی و تجاری است. به منظور دقت در تصمیم گیری های مختلف و این که برای تحلیل های استراتژیک در نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و مخاطرات و همچنین ارائه محصولات مالی جدید، بحث تطبیق هم به عنوان فرصت و هم به عنوان مخاطره می تواند حضور داشته باشد.

کمیته تطبیق که زیر نظر مسئول تطبیق فعالیت می کند کمیته مستقل است و در برخی مواقع دیده شده که کمیته نظارت به فعالیت های تطبیق می پردازد. اما در اصل باید کمیته ای تحت عنوان تطبیق  وجود داشته باشد در غیر این صورت مسئول تطبیق برای بانک به عنوان وظیفه مستقل در نظر گرفته شود تا بتواند در کمیته مدیریت ریسک و کمیته عالی یا اجرایی مدیریت ریسک به عنوان عضو مستقل فعالیت نماید.

حقوق تجارت ساز و کارهای سنتی را برای مدیریت ریسک و حاکمیت شرکت پیش بینی کرده است اما امروزه حقوق سنتی تجارت با توجه به نقایصش نمی تواند ادعای راهبری شرکت داشته باشد و این می طلبد که یک سلسله اصول اساسی در تجارت و بانکداری مراعات شود.

در بانک های ایران، برای تقویت این اصول، برخی نقش ها باید ایجاد و یا دوباره تعریف شود. راهکارهایی که به نظر می آید برای این امر مهم است با دید منطقی و نگاهی به نظام های مالی مختلف، در زیر آمده است:

  1.  همان طور که توضیح داده ایم، در نظام بانکی ایران کنترل های داخلی به طور مستقل از اصول حاکمیت شرکتی بازل عمل کرده و بعضا در بانک های خصوصی دیده شده است که جریره ای اقدام می کنند لذا جا دارد که حتما در این زمینه هماهنگی بیشتری میان ارگانهای داخلی در چارچوب بازل صورت گیرد.
  2. تعریف و ایجاد نقش مسئول تطبیق که در خود بانک به طور دائم فعالیت کند، در بانکداری ایران الزامی است.
  3.  تقویت کمیته های مدیریت ریسک چنان چه در اصول بازل تعریف شده است به عنوان کمیته ای مستقل تحت نظارت هیات مدیره باشد و در برابر آن حاکمیت شرکتی به عنوان استراتژی مدیریتی از حسابرسی داخلی و بازرسی و بخش تطبیق تشکیل شود. لذا اصلاح ساختاری در بانک ها با توجه به اصول بازل ضروری است. به طوری که حاکمیت شرکتی / کمیته ریسک و علی الخصوص مدیریت ریسک موازی مدیریت اجرایی (مدیر عامل) عمل نماید و نه به عنوان زیر مجموعه وابسته به آن.

1 Comment

  1. علی ذاکری گفت:

    سلام
    مطلبی که تهیه و ارایه شده است، می تواند به عنوان کلیت موضوع تطبیق در بانک ها مورد استفاده قرار بگیرد. اما برخی موارد در مطلب فوق وجود دارند که می تواند بهبود یابد. موضوع تطبیق در ایران مفهومتازه تاسیسی است و نیاز به اطلاعات و مطالعات دقیق تر و جدی تر دارد. به عنوان مثال، ایجاد کمیته تطبیق از ضروریات مربوط به عملیات تطبیق در بانک ها است، و بانک مرکزی نیز ایجاد و تقویت آن را الزام نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!