حقوق خانواده
اجرت المثل و نحله چیست؟
فوریه 28, 2018
حقوق تطبیقی
قوه قضاییه در کشور آلمان
فوریه 28, 2018
نمایش همه

قوه مجریه در کشور آلمان

حقوق تطبیقی

حقوق تطبیقی

الف- سیستم حکومتی

جمهوری فدرال آلمان که در حال حاضر از ۱۵ جمهوری تشکیل یافته است دولت دموکراتیک و فدرال سوسیال نامیده می شود که قدرت دولت از طریق انتخابات از ملت سرچشمه می گیرد و به وسیله قوه مقننه، مجریه و قضاییه اعمال می گردد(ماده ۲۰ قانون اساسی). در حال حاضر دو حزب بزرگ سیاسی: در تکوین اراده سیاسی مردم نقش مهمی را ایفاء می نمایند.

حکومت متحده یا فدراسیون آلمان مجموعه ای است از جمهوری ها(لندر) یا دولت های عضو اتحاد، از نظر حقوق بین الملل عمومی یک واحد سیاسی و یک سرزمین واحد را تشکیل می دهد و قانون فدرال بر قانون هر یک از جمهوری ها حاکم بوده و برقراری روابط با کشورهای خارجی، مختص دولت فدرال می باشد(ماده ۳۱ و ۳۲). هریک از جمهوری ها دارای یک پارلمان بوده و تابع قانون اساسی داخلی خود می باشد و در هر سال بودجه خود را تصویب کرده و به مورد اجرا می گذارد. سیستم فدرال این امکان را فراهم ساخته که در کشور، مراکز متعدد مهم اقتصادی، فرهنگی و هنری ایجاد گردد تا مشارکت شهروندان در امور عمومی به طور جالب توجهی افزایش یابد. اما چون سیستم فدرال ممکن است مشکلات عدم تساوی از لحاظ پیشرفت اقتصادی در بین جمهوری ها ایجاد کند، لذا دولت فدرال برای رفع چنین تبعیضاتی تدابیر کمکی لازم به نقاط کم درآمد اتخاذ می نماید. هرچند که قانون اساسی ۸ مه ۱۹۴۹ با اصلاحات بعدی، صلاحیت بین جمهوری ها و دولت فدرال را تفکیک نموده ولی حقوق خصوصی برای همه مردم در سراسر جمهوری فدرال آلمان یکسان می باشد و هر فرد آلمانی بنا به استعداد و لیاقت خود و حائز شرایط بودن، حق اشتغال در ادارات و احراز مقامات رسمی و ورود به مشاغل، صنعت و حرفه را بطور مساوی دارد، زیرا وابستگی یا عدم وابستگی به فرقه مذهبی یا مسلکی موجبات محدودیت فرد آلمانی را از حقوق اجتماعی از جمله حقوق مدنی و بهره مندی او را از امتیازات راجع به خدمات عمومی فراهم نمی سازد.

ب- رئیس جمهور و دولت فدرال

اول- رئیس جمهور

رئیس جمهور فدرال آلمان در صورت داشتن ۴۰ سال توسط مجمع فدرال که شامل اعضای نمایندگان بوندستاگ و بوندسرات می باشد به آن سمت انتخاب می شود. دوره ریاست جمهوری فدرال ۵ سال بوده و تجدید انتخاب او برای یک بار دیگر مجاز می باشد. رئیس جمهور نمی تواند از بین اعضای حکومت یا قوه مقننه انتخاب شود و مکلف است به هنگام شروع به کار ریاست جمهوری در جلسه مشترک مجلسین سوگند یاد نماید.

رئیس جمهور نماینده دولت فدرال در روابط بین المللی محسوب شده و قراردادها و معاهدات را دول خارج امضاء می نماید. همچنین سفرای جمهوری فدرال آلمان را به نزد دولت های دیگر فرستاده وسفرای آنان را نیز می پذیرند.

دوم- دولت فدرال

دولت فدرال از صدر اعظم فدرال، و وزیران تشکیل می شود. صدر اعظم فدرال بنا به پیشنهاد رئیس جمهور از طرف بوندستاگ انتخاب می شود و وزیران فدرال و از طرف رئیس جمهور بنا به پیشنها صدر اعظم و وزیران نیز همانند رئیس جمهور به هنگام قبول سمت خود سوگند یاد می نماید. صدراعظم فدرال مسئولیت سیاست عمومی (داخلی و خارجی) جمهوری فدرال آلمان بوده و در این مورد اتخاذ تصمیم می نماید. هر وزیر نیز در وزارتخانه مربوط مسئول اداره امور خود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!