حقوق پزشکی
مجازات عدم ادامه درمان بیمار
ژانویه 16, 2018
حقوق پزشکی
مجازات فروش دارو و تجهیزات پزشکی در محل اشتغال
ژانویه 16, 2018
نمایش همه

انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج

حقوق پزشکی

حقوق پزشکی

در ماده ۱۹ آیین نامه مقرر شده است«در مواردی که مشاوره پزشکی لازم باشد، انتخاب پزشک مشاور با پزشک معالج است. در صورتی که بیمار یا بستگان او مشاوره پزشکی را درخواست نمایند، مشاوره پزشکی با نظر پزشک معالج به عمل می آید و اجرای دستورات پزشک مشاور با نظر پزشک معالج می باشد و چنانچه بیمار یا بستگان او بدون موافقت پزشک معالج، از پزشک دیگری برای درمان بیمار دعوت به عمل آورند، در این صورت پزشک معالج اول می تواند از ادامه درمان بیمار در موارد غیر اورژانس خود داری نماید».

در مواردی که انتخاب پزشک مشاور بر عهده پزشک معالج قرار داده شده است و چنانچه بیمار و یا بستگان او، خود تقاضای معرفی پزشک مشاوری را بکنند، این امر باید با اجازه پزشک معالج صورت پذیرد، لذا چنانچه پزشکی بدون رعایت مراتب فوق اقدام به دخالت در پرونده پزشکی بیمار نماید، یا پزشک معالج از قبول مشاوره پزشکی که بیمار یا بستگان او معرفی می نمایند، خود داری نماید. مرتکب تخلف گردیده و در این مورد اول پزشک معالج اولیه می تواند از ادامه درمان خودداری نماید.

مجازات های تعیین شده برای تخلف مذکور عبارتند از:

الف: تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل.

ب: اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!