اندرزهای کوچک زندگی (شماره سوم)

اندرزهای کوچک زندگی (شماره دوم)
خرداد ۱۱, ۱۳۹۵
نمایش همه

اندرزهای کوچک زندگی (شماره سوم)

چیزی که می‌خواهیم به تدریج در خودمان پرورش دهیم، نگاهی عمیق و مهربان ورای همه‌ی ظواهر و پیشداوری هاست. می‌توان آنرا نگاه یا دید «درست» نامید. برای شروع، باید برنامه‌ای برای تشخیص قضاوت‌های منفی که به فکرمان می‌آید داشته باشیم.

برای این که بهتر و صحیح تر ببینیم باید دیدگاهمان را تغییر دهیم. به تدریج افکارخیرخواهانه را جایگزین قضاوت‌های منفی کنیم. تمرکز بر یافتن تعادل میان ساده لوحی و خیرخواهی در این راه به کمک‌مان می‌آید.

تلاش برای ایجاد دیدی«درست» تر، روشی خوشایند برای کار روی خود است، زیرا روح و روان و آرامش می دهد و شادی و شعف درونی ایجاد می کند.