سوال در مورد فسخ قرارداد

0
0

دندانپزشکی با شخصی برای کار در درمانگاه قراردادی بسته است. الان آن شخص درمانگاه را به کسی دیگر واگذار کرده است آیا کارش قانونی است؟ حق و حقوق این آقای دندانپزشک که توی قرارداد ذکر شده چی میشود؟

0
0

در این مورد بایستی مفاد قرارداد منعقده بررسی شود تا بتوان بهتر راهنمایی کرد. اما بطور کلی تعدادي از قراردادها  به نتيجه نمی رسند و به دنبال آن موضوع خسارت عدم انجام تعهد پيش مي‌آيد. در قانون مدني تا مرحله فسخ قرارداد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، سه گام بايد طي شود. گام اول، اجبار متعهد به انجام تعهد است. گام دوم، انجام تعهد به خرج متعهد است و در صورتی كه هيچ‌ يک از راه‌های فوق امكان‌پذير نبود، نوبت به فسخ قرارداد میرسد. که در این صورت می توان برای دریافت خسارت عدم انجام تعهد از طرق قانونی نزد مراجع حل و فصل اختلاف شکایت کرد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت