پرسش و پاسخ حقوق کار

امتیاز 0، مفید
9 مشاهده
اگر کسی با ۳۰ سال سن ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، ولی بعد از آن بیمه رد نکند، تکلیف این...
 • مدیر سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
 • آخرین فعالیت 2 هفته قبل
امتیاز 0، مفید
17 مشاهده
به مدت یک سال بیمه بیکاری دریافت کردم. فقط چند ماه تا پایان آن مانده بود که کار جدیدی پیدا کردم و...
 • مدیر سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
 • آخرین فعالیت 2 هفته قبل
امتیاز 0، مفید
10 مشاهده
بیمه پردازی افرادی که شاغل در کارگاههای پیک موتوری می باشند چگونه است ؟
 • مدیر سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
 • آخرین فعالیت 2 هفته قبل
امتیاز 0، مفید
21 مشاهده
فردی هر سه ماه قراردادش را با محل کارش تمدید میکرده از سال 92 هم سفته 10 میلیونی داده برای ضمانت....
 • مدیر سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
 • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
18 مشاهده
شخصی در سال 68 یکسال کار کرده ولی براش سابقه بیمه رد نکردند، الانم مسئول اونجا میگوید من یادم نیس...
 • مدیر سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
 • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
23 مشاهده
من به مدت ۲ سال تو یه شرکت خصوصی بدون هیچ قرارداد کتبی کار کردم این اواخر همیشه سر پرداخت حقوق به...
 • مدیر سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
 • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
49 مشاهده
کسی که سه ماه بدون قرارداد در شرکتی کار کند آیا حکم کارگر دائم می گیرد ؟
 • مدیر سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
 • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
30 مشاهده
شخصی چهار سال در شرکتی کار کرده بیمه نشده سنوات هم هرسال به وی ندادند در صورتی که همه کارکنان بیم...
 • مدیر سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
 • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
19 مشاهده
در محل کار برای شخصی حادثه ای پیش اومده محل کار ایشون هزینه های بیمارستان رو تقبل کردند یعنی 10 م...
 • مدیر سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
 • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
26 مشاهده
پدرم حدود 14 سال دردفتری مشغول به کارشد و بعد از آن بدون هیچ دلیلی آنرا اخراج کردند. به جز حقوق م...
 • مدیر سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
18 مشاهده
پدر من 56 سال دارد که بردم دکتر گفتند پدرتان نارسای قلبی دارند و نمیشه عمل کرد از 100 در صد، ۳۰ د...
 • مدیر سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
18 مشاهده
بنده شش ماه برای زایمان مرخصی گرفته ام، بنا به حکم 49517 بازگشت به کار خورده، ولی کارفرما قبول نم...
 • مدیر سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
22 مشاهده
شخصی دو سال پیش از کار بیرون آمده(قراردادش با آن شرکت تموم شده است) الان برای بیمه بیکاری میتواند...
 • مدیر سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
29 مشاهده
سال ۹۱جهت تغییر وضعیت خدمتی از پیمانی به رسمی به گزینش جهاد کشاورزی معرفی شدم. متاسفانه گزینش با ...
 • مدیر سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
 • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
نمایش 14 نتیجه