حقوق کاربردی
نکات کاربردی در مورد فوت اصحاب دعوی در امور کیفری
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق کاربردی
نکات کاربردی در مورد مسئولیت مالک اتومبیل در تصادف
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
نمایش همه

نکات کاربردی در مورد فوت اصحاب دعوی در امور مدنی

حقوق کاربردی

حقوق کاربردی

هرگاه یکی از اصحاب دعوی(خواهان یا خوانده) در حین دادرسی فوت کند دادگاه، رسیدگی را به طور موقت متوقف می کند و موضوع  را به اطلاع طرف دیگر می رساند و پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه پیدا خواهد کرد. فرض کنیم اقای الف دادخواست مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال علیه آقای (ب) طرح و اقامه می کند و آقای (ب) خوانده پرونده در حین دادرسی، فوت می کند دراین حالت  دادگاه مراتب را به خواهان اطلاع می دهد و خواهان مکلف است تا ورثه او را به دادگاه معرفی کنند و پس از معرفی ورثه و با درخواست خواهان محاکمه ادامه پیدا می کند.

پرسش: اگر یکی از اصحاب دعوی زندانی شود محاکمه متوقف می شود؟

پاسخ: در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی ازاصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا دولتی یا مسافرت ضروری، محاکمه متوقف نمی شود اما در این حالات دادگاه مهلت کافی به اشخاص مزبور خواهد داد تا برای خود وکیل تعیین کنند.

پرسش: اگر یکی از اصحاب دعوی دچار جنون شده و دیوانه شد دادگاه چه تکلیفی دارد؟

پاسخ: در این حالت دادرسی به طور موقت متوقف می شود و مانند موردی که یکی از اصحاب دعوی فوت شده رفتار خواهد شد. همچنین است اگر یکی از اصحاب دعوی به عنوان نماینده یا وکیل وارد دادرسی شود در حین دادرسی از آن سمت برکنار و یا فاقد آن سمت شود محاکمه به طور موقت متوقف و دادگاه مراتب را به طرف مقابل اعلام می کند تا جانشین او را معرفی کند. البته اگر پرونده دارای چند طرف باشد و فوت یا جنون یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی نسبت به دیگران تأثیری نداشته باشد در این صورت دادرسی نسبت به آنان ادامه پیدا می کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*