درخواست مشاوره حقوق بشر | مشاوره رایگان در زمینه حقوق بشر

حقوق ذاتی و فطری تمام انسان ها، صرف نظر از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، موقعیت خانوادگی و غیره حقوق بشر نام دارد. حقوق بشر  من جمله حقوق مدنی و سیاسی، همچون حق زندگی کردن، مساوات در برابر قانون و آزادی بیان، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  همچون حق کار کردن، امنیت اجتماعی و آموزش، یا حقوق دسته جمعی همچون حقوق توسعه و حق تعیین سرنوشت، تماماً لاینفک، مرتبط با هم و لازم و ملزوم یکدیگرند. ارتقای یک حق، باعث تسهیل در ارتقای حقوق دیگر می شود.

وب سایت گروه میزان در اختیار شما عزیزان قرار دارد. تمام کارهای فرد مقاضی من جمله: پر کردن فرم‌ها، طرح موضوع در دادگاه های بین المللی حقوق بشر و شرکت در جلسات رسیدگی یا داوری به عنوان نماینده حقوقی توسط کارمندان این گروه انجام می گیرد.

خدمات مشاوره ای تخصصی ما در شاخه حقوق بشر

حقوق بشر

  • خدمات مهاجرت و پناهندگی
  • کمک به افراد دارای تجربه تبعیض
  • مشاوره به کودکان و نوجوانان، گروه‌های خیریه و افراد کم درآمد طرف دعوا در دادگاه‌های حقوقی غیر از دادگاه خانواده. این خدمات عبارتنداز: ارائه اطلاعات، مشاوره از طریق وکلای داوطلب، پر کردن فرم‌های حقوقی و در برخی موارد انجام وکالت.
  • خدمات این گروه به کودکانی که در مدرسه با مشکل مواجهند و کودکان دارای بیماری های خاص نیز ارائه می شود. این خدمات عبارتنداز: وکالت در دادگاه، ارائه مشاوره تلفنی در خصوص اطلاعات و فرم‌های حقوقی، ارجاع به دیگر نهاد حقوقی، ارایه اطلاعات آنلاین.

امید است این مطالب در کانون توجه افراد درگیر با مسائل حقوقی من جمله وکلا، قضات، دانشجویان حقوق و عامه مردم قرار گیرد.