ترمینولوژی حقوق
دیه | ذوالید | روز اقدام | رویه قضایی
دی ۱۲, ۱۳۹۵
مبانی حقوق بشر
کاربرد دلیل عقلی در استنباط حقوق بشر از دیدگاه اسلام
دی ۱۲, ۱۳۹۵
نمایش همه

سبب دعوی | سندیکا | سهم سرمایه | سهم غیرقابل انتقال

ترمینولوژی حقوق

ترمینولوژی حقوق

سبب دعوی

(دادرسی مدنی) عاملی که حق مورد تقاضای مدعی دعوی از آن ناشی شده(بادعاء مدعی) چنانچه مدعی مالکیت خانه ای را طرح کند و مالکیت خود را ناشی از بیع بداند در این صورت بیع را سبب دعوی گویند. مقصود از سبب در«شهادت بر سبب» همین معنی است چنانچه در دعوی بالا اگر شهود شهادت بر وقوع بیع مذکور بدهند آن شهادت را شهادت برسبب نامند ولی اگر شهادت به مالکیت مدعی بدهند عنوان شهادت بر سبب را ندارد.

سندیکا

اجتماع عده ای از افراد که دارای شغل واحد یا مشابه یا مرتبط هستند به منظور دفاع از منافع مربوطه به حرفه خود(ماده یک آئین نامه سازمانهای کارگری و کارفرمائی مصوب ۱۴-۳-۴۳) سندیکاهای مشابه می‌توانند اتحادیه تشکیل دهند(ماده۵) اتحادیه ها می توانند کنفدراسیون تشکیل دهند(ماده ۶)سندیکا شخصیت حقوقی دارد.

سهم سرمایه

(حقوق تجارت) سهمی که در ازاء نهادن حصه در سرمایه شرکت نهاده است داده میشود و دارای تمام مزایای صاحبان سهام است.

سهم غیرقابل انتقال

(حقوق تجارت) سهم با اسمی که مدیران شرکت باید مطابق قانون داشته باشند به منظور تضمین خسارات محتملی که ممکن است از عمل مدیران بر شرکت وارد گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*