بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی

مهلت پرداخت دیه

ماده ۴۸۸(ق.م.امصوب ۱۳۹۲)- مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع (نتیجه یا) جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد: الف-در عمد […]
بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی

ضمان دیه

ماده ۴۵۲(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان  را دارد. ذمه […]
بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی

دیه و تعریف آن

ماده ۴۴۸(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- دیه مقدار، مال معینی است که در شرع اسلام به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی […]
بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی

گذشت صاحب حق

قصاص حق شخصی است و دارنده آن می تواند جانی را به صورت مع العوض یا بلاعوض از قصاص عفو کند. ولی دم می تواند از […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی

شرایط خاص قصاص عضو

در قصاص مادون نفس(عضو)، شرایط قصاص نفس مثل تساوی در دین، عقل، انتفاء ابوت و … نیز شرط است؛ بنابراین کسیکه در نفس قصاص نشود در […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی

موانع قصاص

قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد یا به عبارتی، مقتول محقون الدم باشد. البته در صورتی که مقتول مستحق […]