بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق تطبیقی

قوه مقننه کشور آلمان

پارلمان دولت جمهوری فدرال آلمان از دو مجلس تشکیل یافته است: الف-بوندستاگ Bundestag یا مجلس نمایندگان(پایین) که نمایندگان آن با رأی همگانی، مستقیم، آزاد و مخفی […]
بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق تطبیقی

سیر تحول قانون در کشور آلمان

بعد از جنگ جهانی دوم قانون اساسی ۸ مه ۱۹۴۹ با اصلاحات بعدی، در شهر بُن توسط شورای پارلمان مرکب از نمایندگان لندر(Lander) به تصویب رسید […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق تطبیقی

دادگاه های اختصاصی

دادگاه های اختصاصی یا استثنایی به امور کیفری و حقوقی رسیدگی و صلاحیت آنها بر حسب شخص و یا نوع جرم و عمل تعیین گردیده است. […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق تطبیقی

دادگاه جنایی

در هر دپارتمان فرانسه یک دادگاه جنایی وجود دارد و معمولاً در سال ۴ بار تشکیل جلسه می دهد. این دادگاه به جرائم جنایی رسیدگی می […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
حقوق تطبیقی

سازمان های قضایی در فرانسه

پذیرفتن اصل تفکیک قوا در قانون اساسی فرانسه موجب گردیده که دادگاه های قضایی از دادگاه های اداری مجزا شوند. از طرف دیگر دادگاه های حقوقی […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
حقوق تطبیقی

نحوه برگزاری همه پرسی (رفراندم)

پس از انقلاب کبیر فرانسه ۱۷۸۹، قانون اساسی ۱۸۵۲،۱۷۹۳، ۱۸۷۰، ۱۹۴۶ بلاخره قانون اساسی جمهوری پنجم ۱۹۵۸ با مراجعه به آراء عمومی به تصویب ملت فرانسه […]