مهر ۲۰, ۱۳۹۵
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ – چگونه افراد را از خود می رانید؟ (بخش سی هفتم)

چگونه افراد را از خود می رانید؟ آیا مردم را از خود می رانید؟ اغلب مردم می گویند نه، در حالی که بیشتر ما کارهایی می […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۵
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ – ظاهر (بخش سی ششم)

ظاهر آیا ظاهر افراد مهم است؟ به ما یاد داده اند از روی ظاهر افراد قضاوت نکنیم. اما همه ی ما این کار را می کنیم! […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۵
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ – ارتباط غیرکلامی (بخش سی پنجم)

ارتباط غیرکلامی (حرکات سرو بدن کلمات را همراهی می کنند) افرادی که جذبه دارند برای مجذوب و مسحور کردن شنوندگان خود از راه های غیرکلامی مثبت […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۵
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ – اجرای کلام (بخش سی چهارم)

اجرای کلام (نحوه بیان) درباره ی افراد از روی صدایشان قضاوت می کنیم. اگر لحن صدای شما نامطمئن، خجالتی، خشن یا طلب کارانه باشد، توانایی شما […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۵
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ – احترام (بخش سی سوم)

احترام جذبه ی بلندمدت، کلاً به معنای بها دادن به انسانهاست. احترام گذاشتن به دیگران باعث جذبه ی بیشتر و تاثیرگذاری می شود. احترام گذاشتن مسری […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۵
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ – همدلی (بخش سی دوم)

همدلی همدلی، جذبه ی پایدار ایجاد می کند. وقتی مردم بدانند نگرش، عواطف و احساساتتان شبیه آنهاست، آن وقت از شما تاثیر می پذیرند. همدلی چیزی […]