تیر ۳۰, ۱۳۹۵
مدیریت خود

مدیریت خود – برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی (بخش نهم)

برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی شاید بازنشستگی به معنای پایان انجام کار با دستمزد باشد، اما با افزایش طول عمر و بهداشت بهتر، افراد بیشتری اکنون […]
خرداد ۱۱, ۱۳۹۵
مدیریت خود

مدیریت خود – مدیریت استرس (بخش هشتم)

مدیریت استرس: اول خودتان وزارت بهداشت وامنیت بریتانیا استرس را به عنوان یک واکنش نامطلوب تعریف کرده است که افراد به هنگام فشار زیاد یا انواع […]
خرداد ۱۱, ۱۳۹۵
مدیریت خود

مدیریت خود – چگونه منطقی تصمیم بگیرید (بخش هفتم)

منطقی تصمیم بگیرید. تصمیم گیری پروسه انتخاب بین فرآیندهای عملی مختلف است. امکان دارد در یک سطح فردی یا سازمانی به وقوع بپیوندد. تکنیک های خاصی […]
خرداد ۱۱, ۱۳۹۵
مدیریت خود

مدیریت خود – چگونگی حل کردن مشکلات (بخش ششم)

از دیگران کمک بگیرید. تصور نکنید که شما باید مشکل را حل کنید. اگر ممکن بود، این کار را به دیگران محول کنید تعیین کنید که […]
خرداد ۱۱, ۱۳۹۵
مدیریت خود

مدیریت خود – حل کردن مشکلات (بخش پنجم)

حل کردن مشکلات مشکل، فاصله بین چگونگی امور و اینکه باید باشند، است. حل کردن مشکل “پلی” بین این دو است. برای از بین بردن این […]
خرداد ۷, ۱۳۹۵
مدیریت خود

مدیریت خود – مدیریت کنترل اطلاعات (بخش چهارم)

معیار انتخاب را مشخص کنید. همه ما با اطلاعات موجود مواجه هستیم چون اطلاعات چیزی است که به آن برای انجام کار نیاز داریم یا: آن […]