دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی – افرادی که تابعیت آنان مشکوک است (بخش بیست وهشتم)

افرادی که تابعیت آنان مشکوک است. افرادی که تابعیت آنان مشکوک است به اشخاصی اطلاق می شود که دارای اسناد جعلی و شناسنامه بوده لیکن هویت […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی– بازگشت به تابعیت ایران(زنی که بر اثر ازدواج با مرد خارجی ترک تابعیت نموده) (بخش بیست وهفتم)

بازگشت به تابعیت ایران(زنی که بر اثر ازدواج با مرد خارجی ترک تابعیت نموده) براساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی، بانوان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی – بازگشت به تابعیت ایران (بخش بیست وششم)

بازگشت به تابعیت ایران در قانون تابعیت ایران در مواردی بازگشت به تابعیت ایران پیش بینی شده است، که این موارد عبارتند از ۱- بازگشت به […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی – آثار ترک تابعیت (بخش بیست وپنجم)

آثار ترک تابعیت ۱- آثار ترک تابعیت نسبت به شخص متقاضی اشخاصی که قبلاً تابعیت ایران را داشته و سپس طبق قانون، از تابعیت ایران خارج […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی – شرایط ترک تابعیت (بخش بیست وچهارم)

شرایط ترک تابعیت در ماده ۹۸۸ ق.م. شرایط ترک تابعیت قیده شده است که عبارتند از: ۱- رسیدن به سن ۲۵ سال تمام قانونگذار شرط سنی […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی – موافقتنامه های بین المللی برای جلوگیری از بی تابعیتی (بخش بیست وسوم)

موافقتنامه های بین المللی برای جلوگیری از بی تابعیتی در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: « که همه افراد از حق داشتن تابعیت […]