آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق تطبیقی

حقوق تطبیقی – دادگاه های اختصاصی (بخش شانزدهم)

دادگاه های اختصاصی دادگاه های اختصاصی یا استثنایی به امور کیفری و حقوقی رسیدگی و صلاحیت آنها بر حسب شخص و یا نوع جرم و عمل […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق تطبیقی

حقوق تطبیقی – دادگاه جنایی (بخش پانزدهم)

دادگاه جنایی در هر دپارتمان فرانسه یک دادگاه جنایی وجود دارد و معمولاً در سال ۴ بار تشکیل جلسه می دهد. این دادگاه به جرائم جنایی […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
حقوق تطبیقی

حقوق تطبیقی – سازمان های قضایی در فرانسه (بخش چهاردهم)

سازمان های قضایی در  فرانسه پذیرفتن اصل تفکیک قوا در قانون اساسی فرانسه موجب گردیده که دادگاه های قضایی از دادگاه های اداری مجزا شوند. از […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
حقوق تطبیقی

حقوق تطبیقی – نحوه برگزاری همه پرسی (رفراندم) (بخش سیزدهم)

نحوه برگزاری همه پرسی(رفراندم) پس از انقلاب کبیر فرانسه ۱۷۸۹، قانون اساسی ۱۸۵۲،۱۷۹۳، ۱۸۷۰، ۱۹۴۶ بلاخره قانون اساسی جمهوری پنجم ۱۹۵۸ با مراجعه به آراء عمومی […]
مرداد ۲۶, ۱۳۹۵
حقوق تطبیقی

حقوق تطبیقی – قوه مجریه در نظام فرانسه (بخش دوازدهم)

قوه مجریه در نظام فرانسه الف) انتخابات رئیس جمهور در فرانسه رئیس جمهور در دو مرحله و با رآی مستقیم مردم با اکثریت مطلق آراء، برای […]
مرداد ۲۶, ۱۳۹۵
حقوق تطبیقی

حقوق تطبیقی – قوه مقننه در نظام فرانسه (بخش یازدهم)

قوه مقننه در نظام فرانسه به موجب اصل ۲۴ (ق.ا.ف) پارلمان شامل مجلس ملی و مجلس سنا می باشد. الف) انتخابات مجلس ملی نحوه انتخابات نمایندگان […]