مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – ملاک تنصیف مهریه (بخش پنجم)

ملاک تنصیف مهریه زوج همسر خود را با شخصی دیگر مشاهده کرده و تصمیم به طلاق او می گیرد و نصف مهر را به زوجه پرداخت […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – تحقق جرم خیانت در امانت به واسطه عدم استرداد چک امانی (بخش چهارم)

تحقق جرم خیانت در امانت به واسطه عدم استرداد چک امانی شخص (الف) جهت اخذ وام یک فقره چک به مبلغ سیصد میلیون تومان به رسم […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – قتل عمد (بخش سوم)

قتل عمد کارگر یک رستوران که از رفتار یک مهمان ناراحت است موضوع را با مدیر خودمنعکس می‏کند و به تحریک مدیر، قصد جان مهمان را […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – خیانت در امانت | کلاهبرداری (بخش دوم)

خیانت در امانت | کلاهبرداری حدوداً ۱۵ ماه پیش شخص (الف) با وعده اخذ پذیرش تحصیلی در یکی از کشورهای اروپایی، بدون داشتن مجوز، مبلغ ۱۲۰۰ […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – رابطه نامشروع مادون زنا (بخش اول)

قتل عمد | رابطه نامشروع مادون زنا شخص(الف) قصد جدایی از همسرش را داشته با شخص (ب) که دوست صمیمی بودند نقشه می کشند که شخص […]