مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – توقیف پلاک ثبتی بابت مهریه زوجه (بخش چهارم)

توقیف پلاک ثبتی بابت مهریه زوجه پلاک ثبتی بابت مهریه توقیف شده، ولیکن هنوز رأی مهریه قطعی نشده، موکل عجله دارند که زودتر مهریه را دریافت […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – کراهت زوجه مبنی بر تداوم زندگی مشترک جهت طرح دعوی طلاق (بخش سوم)

کراهت زوجه مبنی بر تداوم زندگی مشترک جهت طرح دعوی طلاق پس از گذشت حدود ۴ سال زوج هنوز قصد توافق با زوجه بری طلاق را […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – تکلیف مهریه در عقد موقت (بخش دوم)

تکلیف مهریه در عقد موقت زوجه در سال ۷۹ به مدت ۵ سال به عقد موقت زوج درآمده، اما مدت ۱۵ سال می باشد که با […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – صلاحیت محلی مطالبه وجه چک بانک خارج از ایران(بخش یکم)

صلاحیت محلی مطالبه وجه چک بانک خارج از ایران دارنده چک در ازاء فرستادن کالا به دبی از خریدار، چک بانکی دبی را دریافت نموده و […]