مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – خسارات مازاد بر دیه (بخش ششم)

خسارات مازاد بر دیه موکل که مهندس ناظر کارگاه می باشد کارگر مصدوم را به بیمارستان انتقال داده و کلیه هزینه بیمارستان و عمل جراحی وی […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – مسئولیت قراردادی (بخش پنجم)

مسئولیت قراردادی شرکت (الف) به عنوان کارفرما جهت تکمیل پروژه احداثی و تأمین کادر فنی مهندسی اقدام به عقد قرارداد پیمانکاری با شرکت(ب) می نماید و […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – عقد ضمانت (بخش چهارم)

عقد ضمانت  (الف) قرارداد ضمانت وام (ب) را در بانک امضاء می کند تا دو نفر ضامن دیگر نیز مراجعه و امضاء کنند پس از مراجعه(الف) […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – بطلان تقسیم (بخش سوم)

بطلان تقسیم دادگاه در دعوی تقسیم ترکه حسب شهادت شهود و سایر تحقیقات معمول و اینکه بعضی از وراث متصرف ترکه هستند دلیل بر سبق تقسیم […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – توقیف سرقفلی و حق کسبه و پیشه (بخش دوم)

توقیف سر قفلی و حق کسبه و پیشه  حق سر قفلی قابلیت توقیف دارد، آیا حق کسب و پیشه هم قابلیت توقیف دارد؟ ودر صورت قابلیت […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – تخلیه مورد اجاره (بخش یکم)

تخلیه مورد اجاره شخصی یک واحد آپارتمان خود را به غیر عقد اجاره به مدت معین به طور رایگان طی توافق نامه در اختیار آقای(ب) قرار […]