بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی

مهلت پرداخت دیه

ماده ۴۸۸(ق.م.امصوب ۱۳۹۲)- مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع (نتیجه یا) جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد: الف-در عمد […]
بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی

ضمان دیه

ماده ۴۵۲(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان  را دارد. ذمه […]
بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی

دیه و تعریف آن

ماده ۴۴۸(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- دیه مقدار، مال معینی است که در شرع اسلام به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی […]
بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی

گذشت صاحب حق

قصاص حق شخصی است و دارنده آن می تواند جانی را به صورت مع العوض یا بلاعوض از قصاص عفو کند. ولی دم می تواند از […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی

شرایط قصاص عضو

در قصاص مادون نفس(عضو)، شرایط قصاص نفس مثل تساوی در دین، عقل، انتفاء ابوت و…نیز شرط است؛ بنابراین کسیکه در نفس قصاص نشود در موارد مادون […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی

موانع قصاص

قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد یا به عبارتی، مقتول محقون الدم باشد. البته در صورتی که مقتول مستحق […]