آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا – شرایط قصاص عضو (بخش بیست وششم)

شرایط قصاص عضو در قصاص مادون نفس(عضو)، شرایط قصاص نفس مثل تساوی در دین، عقل، انتفاء ابوت و…نیز شرط است؛ بنابراین کسیکه در نفس قصاص نشود […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا – موانع قصاص (بخش بیست وپنجم)

 موانع قصاص قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد یا به عبارتی، مقتول محقون الدم باشد. البته در صورتی که […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا – قصاص عضو (شرایط) (بخش بیست و چهارم)

قصاص عضو(شرایط) ماده ۳۹۳ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در قصاص عضو،علاوه بر شرایط عمومی قصاص (مثل انتفای ابوت، تساوی در دین، تسوی در عقل و…) شرایط زیر […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا – قصاص عضو (بخش بیست و سوم)

قصاص عضو ماده ۳۸۶ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)-مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا – قصاص نفس (بخش بیست و دوم)

قصاص نفس ماده ۴۳۶ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف که کمترین آزار را به قاتل می رساند، جایز است و مُثله […]
مهر ۱۱, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا – اجرای قصاص (بخش بیست و یکم)

اجرای قصاص ماده ۴۱۷ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)-  در اجرای قصاص (چه قصاص نفس، چه قصاص عضو)، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است. ماده ۴۱۸ […]