گزیده ای از مطالب سایت میزان

حقوق اساسی

حقوق اساسی، مطالعه شکل ‏گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است. حقوق اساسی در زیر شاخه‌های حقوق عمومی، قرار می‏گیرد. موضوع مورد مطالعه حقوق اساسی، قواعد مربوط به روابط دولت و شهروندان است. بنابراین سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حدو مرز آنها، انتخابات، مجالس قانونگذاری و همچنین حقوق و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.

حقوق تجارت

انسان از اعصار قدیم ، احتیاج به معاملات و کسب داشته، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند. از زمانهای قدیم که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می‏شده؛ بنابراین تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم جزء لاینفک زندگی انسان بوده است. حقوق تجارت مجمــوعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجــارتی حکومت می کند. برخلاف حقوق مدنی که بر روابط همه ی افراد جــامعه سلطه دارد.

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. مقوله شهروندی وقتی تحقق می یاید که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت ها ی مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. شناخت این رشته از حقوق و تکالیف نقش موثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه ای بر اساس نظم و عدالت دارد.

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا یا حقوق جنایی “مجموع قواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند.” در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان می‏رساند و اثرآن به اندازه‏ای شدید است که دولت باید، به وسیله اعدام یا حبس و غرامت و تبعید، خطا کار را کیفر دهد. پس می‏توان حقوق جزا در مرحله نخست با روابط دولت و مردم ارتباط دارد و در زمره شعبه های حقوق عمومی است.

هنگامی که سعی می‌کنیم صفت مثبتی را در خود پرورش دهیم، تازه متوجه وجود مانع هایی سرراهمان می‌شویم، یا به عبارتی موانع واضح‌تر می شود.

قضاوت منفی نکردن هدفی قابل ستایش و ضروری است.

برای گذر از مانع‌ها، علاوه بر تحلیل دلیل‌هایی که باعث قضاوت های منفی می شود، توجه به تفاوت ظریف میان قضاوت تکنیکی، و قضاوت اخلاقی، به کمک‌مان می آید.

تفکر بر علل قضاوت‌های منفی، به ما در تشخیص نقاط ضعف‌مان کمک می‌کند.

گاهی با کمی دقت در عملکردمان، درخواهیم یافت که از ارزیابی بی طرفانه بسیار دور شده‌ایم، و در کمان تحت سلطه ی احساسات و نفس اماره‌مان قرار گرفته است؛ که دائماً افکار و قضاوت‌های منفی نسبت به دیگران در فکرمان می‌دمد.

با پرهیز از قضاوت‌های منفی، آرامش و متانت بیشتری خواهیم یافت. از گفتن آنچه ضروری است واهمه‌ای نداریم، اما سعی می کنیم نظرها و پیشنهادهایمان را به شکلی بیان کنیم که باعث شرمندگی کسی نشود یا حالت انتقاد به خود نگیرد.

چیزی که می‌خواهیم به تدریج در خودمان پرورش دهیم، نگاهی عمیق و مهربان ورای همه‌ی ظواهر و پیشداوری هاست. می‌توان آنرا نگاه یا دید «درست» نامید. برای شروع، باید برنامه‌ای برای تشخیص قضاوت‌های منفی که به فکرمان می‌آید داشته باشیم.

برای این که بهتر و صحیح تر ببینیم باید دیدگاهمان را تغییر دهیم. به تدریج افکارخیرخواهانه را جایگزین قضاوت‌های منفی کنیم. تمرکز بر یافتن تعادل میان ساده لوحی و خیرخواهی در این راه به کمک‌مان می‌آید.

تلاش برای ایجاد دیدی«درست» تر، روشی خوشایند برای کار روی خود است، زیرا روح و روان و آرامش می دهد و شادی و شعف درونی ایجاد می کند.

برای بهتر دیدن، ابتدا سعی کنیم جنبه‌ی نظری موضوع را بررسی کنیم، سپس با شناخت به دست آمده شروع به عمل کنیم.

باید دائماً مراقب باشیم و با افکار و قضاوت‌های منفی که به سرعت به ذهنمان می‌آیند، مبارزه کنیم. سعی کنیم این کلید اصلی را در دست بگیریم که عمل فرد را در نظر بگیریم نه خود او را: قضاوت کردن تکنیکی.

قضاوت کردن تکنیکی نامشروع نیست، ولی این کار مستلزم داشتن تدبیر و همچنین بررسی دقیق و بی طرفانه است.